13 February 2022

Day
並べ替え
LED電流制限抵抗の選び方

LED電流制限抵抗の選び方

電流制限抵抗値早見表 表示用の小型LEDを使用する際に、毎度計算する手間を省くための早見表を作りました。抵抗値は入手しやすいE24系列から選定しています。 電源電圧暗い普通明るい明るい(MAX)3.3V7.5k~1.8k1.5k~360270~150~755V15k~4.7k3.3k~820560~270~1807V2...
10 PV